微信图片_20230402111825.jpg
4(45).jpg
1(54).jpg
11(15).jpg
微信图片_20230403141553.jpg
图片7(2).jpg
图片8.jpg
图片6.jpg
10(18).jpg
9(19).jpg
2(49).jpg
3(50).jpg
5(37).jpg
6(28).jpg
7(27).jpg
8(26).jpg
微信图片_20230326222606.jpg
微信图片_20230403141608.jpg
微信图片_20230403141620.jpg
微信图片_20230403141545.jpg
微信图片_20230326221533.jpg
微信图片_20230403141600.jpg
微信图片_20230403141537.jpg
微信图片_20230326221602.jpg
微信图片_20230326221542.jpg
微信图片_20230326221609.jpg
微信图片_20230403141625.jpg
微信图片_20230403141354.jpg
微信图片_20230326221606.jpg
图片12.jpg
图片15.jpg
图片11.jpg
图片2.jpg
微信图片_20230403141615.jpg
微信图片_20230326221554.jpg
图片17.jpg
微信图片_20230326221557.jpg
图片13.jpg
图片16.jpg
图片14.jpg
图片9.jpg
+
 • 微信图片_20230402111825.jpg
 • 4(45).jpg
 • 1(54).jpg
 • 11(15).jpg
 • 微信图片_20230403141553.jpg
 • 图片7(2).jpg
 • 图片8.jpg
 • 图片6.jpg
 • 10(18).jpg
 • 9(19).jpg
 • 2(49).jpg
 • 3(50).jpg
 • 5(37).jpg
 • 6(28).jpg
 • 7(27).jpg
 • 8(26).jpg
 • 微信图片_20230326222606.jpg
 • 微信图片_20230403141608.jpg
 • 微信图片_20230403141620.jpg
 • 微信图片_20230403141545.jpg
 • 微信图片_20230326221533.jpg
 • 微信图片_20230403141600.jpg
 • 微信图片_20230403141537.jpg
 • 微信图片_20230326221602.jpg
 • 微信图片_20230326221542.jpg
 • 微信图片_20230326221609.jpg
 • 微信图片_20230403141625.jpg
 • 微信图片_20230403141354.jpg
 • 微信图片_20230326221606.jpg
 • 图片12.jpg
 • 图片15.jpg
 • 图片11.jpg
 • 图片2.jpg
 • 微信图片_20230403141615.jpg
 • 微信图片_20230326221554.jpg
 • 图片17.jpg
 • 微信图片_20230326221557.jpg
 • 图片13.jpg
 • 图片16.jpg
 • 图片14.jpg
 • 图片9.jpg

颈肩腰腿痛科


颈肩腰腿痛科门诊:位于门诊楼二楼电梯北侧  诊室电话:0535-6597277  颈肩腰腿痛科病房:位于门诊楼六楼  颈肩腰腿痛科医生办公室:0535-6597330  颈肩腰腿痛科护士办公室:0535-6597300 颈肩腰腿痛科治疗室:0535-6597195

科室介绍


上一页

下一页

上一页

下一页

烟台市中医医院

特色项目

烟台市中医医院